Türkei +0905327350022 Deutschland +04915772542054

üreticeler kayit altina alinacak

Solucan Gübresi Üreticileri Kayit Altina Alinacak

Resmi Gazetede yayımlanan karara göre, toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısının iyileştirilmesi, bitkisel üretimde verimliliğin artırılması, insan sağlığının korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla organik, mineral ve mikrobiyal kaynaklı gübrelerin kullanımının yaygınlaştırılması, tanımlanması ve bunlara ait analiz metotlarının belirlenmesi hedefleniyor. Bu ürünlerin ithali, ihracı, üretimi, piyasaya arzıyla kayıt altına alınmasına ilişkin usul ve esaslar da yönetmelikte yer alıyor.

RSS - üreticeler kayit altina alinacak beslemesine abone olun.