Türkei +0905327350022 Deutschland +04915772542054

Biyogaz tesisleri

Biyogaz tesisi nasıl çalışır?

biogaz tesisleri

Biyogaz, ısınma ve enerji elde etmek maksadı ile kullanılan bir tür yanıcı bir gazdır. Biyogaz; doğalgaz ve yanıcı diğer gazlardan farklı olarak hayvansal ve bitkisel, hammaddelerin işlenmesi sonucunda elde elde edilir.Bu organik hammaddelere biyokütle denir.

Hayvan besiciliğinde çiftliklerinde oluşan hayvan dışkıları, gıda sanayii atıkları, bozulmaya uğramış bitkisel ürünler (pazar yeri atıkları), mısır veya pancar gibi yüksek enerji içeren bitkiler , yağlar kısaca her türlü biyolojik ürün ve atıklar, biyogaz tesislerinde substrat olarak kullanılabilir.

RSS - Biyogaz tesisleri beslemesine abone olun.