Türkei +0905327350022 Deutschland +04915772542054

Kırmızı Kaliforniya Solucanlarının sayısı 3 ayda bir 2 katına çıkar mı?

Bu bilginin doğruluğu özellikle solucan gübresi üretim planlaması için önem arz ediyor.

Bu konuda uzun süredir sektörde bulanan üreticiler bir kısım tecrübeler edinmişlerdir muhakkak.  Özellikle yeni başlayanlar ve merak edenler için “uygun koşulların sağlanması halinde solucanların sayısı her 3 ayda bir 2 katına çıkar.” formülü bilimsel olarak ne ölçüde geçerli bir bakalım?

Bugün vermikültür ve solucan gübresi üretiminde sıklıkla kullanılan ve sahip olduğu özellikler sebebiyle tercih edilen bir cins olan “eisenia fetida” solucanlarının yaşam döngüsü ve bu döngü süresince ne kadar bir üreme potansiyeline sahip olduklarını istatistiki olarak ele alacağız.

J.M. Venter ve A.J. Reinecke isimli zoologlar 1988 yılında yapmış oldukları araştırmalarında “eisenia fetida” solucanlarının büyüme hızını ve üreme potansiyellerini ele almışlar. Belirttiklerini göre araştırma sırasında kontrol edilen koşullara göre farklı bilim adamlarınca solucanlar için 1 yıldan 5 yıla kadar farklı muhtemel yaşam süreleri tespitinde bulunmuş. Ülkemizde bilgi kirliliği bu konuda da karşımıza çıkıyor, zira bu solucanların 15 sene yaşadığını belirten üreticiler bile mevcut.

J.M. Venter ve A.J. Reinecke araştırmalarında içinde idrar bulunmayan 30 günlük kırılmış ve elenmiş sığır gübresi kullanıyor. Bunun sebebi mamanın parça büyüklüğü ile solucanın büyüme hızı arasında ilişki bulunması olarak açıklanıyor. Ayrıca su olarak %75 oranında nem oranı sağlayacak şekilde damıtılmış su kullanılıyor.  %75 nem oranı uygulaması, “eisenia fetida” solucanlarının büyüme ve üreme hızı için uygun nem oranı olması olarak ifade ediliyor. Mama cam bir kaba konuyor ve stabilize olması için 24 saat bekleniyor.  İlk önce hep aynı mama veriliyorken, gözlemin 60. günden sonraki her 10 ila 20 gün içinde daha taze mama veriliyor solucanlara.

Kokondan daha henüz çıkmış 10 tane yavru “eisenia fetida” solucanı vücut büyüklüğü ölçüldükten (ort. 2,8 mg.) sonra kaptaki mamaya konuyor. Kapların ortamının 600 gün boyunca 25 °C de, %70 ila %80 arasındaki bir nem oranında kalması sağlanıyor.

Bu şartlarda 600 gün boyunca herhangi bir solucan ölümüne rastlanmıyor.  İlk 60 gün solucanların büyüme hızı günde ort. 2,5 mg ile çok yavaş oluyor. Yeni taze mamanın konduğu 60. günden 90. güne kadar büyüme hızı solucan başına ort. 16 mg olarak ölçülüyor.  90. günden 600. güne kadar ise her bir solucan ort. günde 1,6 mg büyüyor. 600. günün sonunda bir solucan ort. 1,4 g büyüklüğe erişiyor.

10 solucanın tamamının üreme olgunluğuna ulaşımı 80 günü buluyor. 60 günden önce hiçbir solucan üreme kesesine (halkasına) sahip olacak yetişkinliğe erişemiyor. Bu da verilen mamanın üreme hızındaki etkisini ortaya koyuyor. Solucanların cinsel eşleşmesinden 4 gün sonra kokon üretimi başlıyor, bu da 70. güne denk geliyor. Kokon üretimine başlandıktan sonra deneyin son günü yani 600. güne kadar kokon üretimi devam ediyor. 600 gün içinde 10 adet solucan toplam 1.725 adet kokon üretiyor. Bu da solucan başına her 10 günde bir 3,5 kokon sayısına denk geliyor.  İlk 12 ay içinde her solucan ortalama 121 kokon üretmiş oluyor.

Üretilen kokonların bir kısmı alınıp ayrı bir gözlem daha yapılıyor. Yeni oluşan kokonların rengi daha açık iken ve solucanların çıkma zamanı yaklaştıkça rengin koyulaştığı görülüyor. Solucanların çıkışına yakın renk kahverengimsi bir hal alıyor. Kokonların kuluçka süreleri 14 günden 44 güne kadar değişirken bu sürenin ortalama 23 gün çektiği gözleniyor. Kokonların sadece %73’ünden solucan çıkıyor. Bazı kokonlardan 1’er tane solucan çıkarken bazılarından 9 tane solucanın bile çıktığı görülüyor. Böylelikle her kokondan ortalama 2,7 solucan hayata geliyor.

Bu kapsamda dikkatinizi çekmek istediğimiz bir ayrıntı bulunuyor. Yukarıda sunulan bilgiler ışığında solucan gübresi üretim planlaması yapılırken yeni hayata gelmiş solucanlar ile yetişkin solucanların hayat döngülerinin farklı safhalarında oldukları ve bu nedenle farklı büyüme hızı, üreme hızı ve gübre üretim hızına sahip olduklarının göz ardı edilmemesini tavsiye ediyoruz. Çünkü solucan sayım 2 katına çıktı, bu durumda gübre üretim miktarımda otomatikman 2 katına çıkmıştır şeklinde yapılan hesaplamaların üreticileri yanıltması mümkün.

Anlaşılacağı üzere solucanların artış hızı, gerekli nem, sıcaklık, mama koşulları sağlandıktan sonra 3 ayda bir 2 katına çıkma şeklindeki artış hızının çok çok ötesinde gerçekleşmesi bilimsel olarak mümkün.

Yeni yorum ekle

Plain text

  • Hiç bir HTML etiketine izin verilmez
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünür.